(c) 2022 Tân Thuận Phong - All rights reserved.

Dịch vụ

Xử Lý Chất Thải Nguy Hại

Awesome Image


Chất thải là vật chất được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác. Chất thải nguy hại là loại chất thải có mối đe dọa đáng kể hoặc tiềm ẩn đối với sức khỏe con người và môi trường. Rác thải nguy hại có mặt tai tất cả các lĩnh vực không chỉ y tế mà còn trong sản xuất công nghiệp hay nông nghiệp đều sản sinh ra chất thải nguy hại. Chất thải nguy hại có thể tồn tại ở các trạng thái khác nhau như khí, lỏng, rắn,… Chất thải này không thể thu gom hay xử lý bằng những phương pháp thông thường. Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có đặc tính nguy hại khác.


Quy trình thu gom chất thải nguy hại

Tại công ty Tân Thuận Phong công tác thu gom chất thải nguy hại được thực hiên theo quy trình khoa học, đạt chuẩn, cụ thể như sau:

  • Bước 1: Tiến hành kiểm tra, phân loại, xác định khối lượng, cung cấp chứng từ thu gom chất thải nguy hại cho Doanh nghiệp
  • Bước 2: Bốc dỡ sắp xếp vào phương tiện vận chuyển
  • Bước 3: Lập biên bản chứng nhận, chứng từ chất thải nguy hại
  • Bước 4: Vận chuyển về nhà máy xử lý chất thải nguy hại theo quy định

Các phương pháp xử lý chất thải nguy hại

Có nhiều phương pháp xử lý chất thải nguy hại, trong đó các phương pháp phổ biến sau:Xử lý sinh học

Xử lý sinh học đối với 1 số chất thải hữu cơ. Chẳng hạn như chất thải dầu khí. Phương pháp sử dụng để xử lý là canh tác đất. Trong kỹ thuật này, chất thải được trộn cẩn thận với đất bề mặt trên 1 mảnh đất phù hợp. Thêm các loại vi khuẩn chuyển hóa chất thải vào cùng các chất dinh dưỡng

Đọc thêm

Xử lý vật lý

Xử lý vật lý sẽ tập trung, hóa rắn hoặc làm giảm khối lượng chất thải. Các quá trình vật lý bao gồm: bay hơi, bồi lắng, tuyển nổi và lọc

Đọc thêm


Liên hệ để thu gom và xử lý chất thải nguy hại
Đặt lịch thu gom

Quý khách có thể liên hệ để đặt lịch thu gom rác thải bằng cách:


  • Gọi số: (+84225) 3770425
  • Email tới: Tanthuanphong168@gmail.com

Gọi ngay
Awesome Image