Chứng chỉ

Tiêu chí hoạt động của công ty chúng tôi là áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến để phục vụ sản xuất nhằm hướng tới một nền công nghiệp xanh, đảm bảo môi trường sống xanh, sạch đẹp. Với tiêu chí này, công ty đã dành được nhiều bằng khen của nhà nước, và các hiệp hội: 
- Tháng 8/2008: được Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam trao tặng Cúp vàng "Vì sự nghiệp Bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2008". 
- Cúp vàng sản phẩm dịch vụ xuất sắc năm 2008. 
- Giải thưởng quốc gia Công nghệ xanh “Vì sự nghiệp bảo vệ thiên nhiên môi trường” ngày 18/9/2009 do Ban tuyên giáo trung ương, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ công thương, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật VN, Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường VN chỉ đạo và bảo trợ. 
- Giải thưởng “Vì sự nghiệp phát triển doanh nhân Việt Nam” ngày 13/10/2009 cho các doanh nhân - doanh nghiệp xuất sắc, có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 
- Giải nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 10 (2008/2009) ngày 30/12/2009. 
- Danh hiệu “ Doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam vàng 2009” tháng 6/2010. 
- Cúp vàng vì sự nghiệp bảo vệ thiên nhiên Môi trường 2010.

call send