Dịch vụ

Công ty TNHH TÂN THUẬN PHONG là đơn vị dẫn đầu trong linh vực môi trường như xử lý nước thải, khí thải, rác thải rắn và chất thải nguy hại. Các ngành nghề kinh doanh chính của công ty: + Vận chuyển và xử lý phế thải công nghiệp, chất thải nguy hại. 
- Khai thác, tận thu, sản xuất chế biến, kinh doanh tài nguyên khoáng sản (hoạt động theo quy định của pháp luật) 
- Tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị xử lý nước thải, khí thải 
- Thu mua tái chế phế liệu, phế thải 
- Sản xuất kinh doanh hóa chất thông thường. 
- Chế tạo thiết bị. Luyện cán kéo kim loại mầu, kim loại đen. 
- Kinh doanh hàng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, vật tư, thiết bị, kim loại mầu, kim loại đen. 
- Dịch vụ xếp dỡ, vận tải hàng hóa, cho thuê kho bãi, máy móc thiết bị công nghiệp; San lấp mặt bằng; Xây dựng nhà xưởng, công trình dân dụng, công nghiệp, ... 

call send